Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Hệ thống quản lý chất lượng ISO
Ngày 05/01/2021, Ủy ban nhân dân xã Điền Môn đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về việc công bố Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Điền Môn. Qua đó Ủy ban nhân dân xã đã...
Ngày 13/11/2020 UBND xã Điền Môn ban hành Quyết định số 152/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND xã Điền Môn
Ngày 15/8/2019 UBND xã Điền Môn đã ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc ban hành Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại xã Điền Môn
Ngày 15/8/2019 UBND xã Điền Môn đã ban hành Quyết định số 91/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:201
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.641
Truy cập hiện tại 5