Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công khai thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp
Ngày cập nhật 26/12/2019

Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày15/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 1185/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.641
Truy cập hiện tại 4