Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Cải cách hành chính
Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về Phê duyệt Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và...
Ngày 18/6/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 1444/QĐ-UBND vềBan hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường và thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Quyết định số 1265/QĐ-UBND ngày 24/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực dân số thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
Quyết định 1185/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp xã áp...
 Ngày 05 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các...
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.348
Truy cập hiện tại 4