Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phong Điền: Hội nghị Huyện uỷ khóa XIII mở rộng
Ngày cập nhật 11/12/2019

Sáng 25/10, Huyện uỷ Phong Điền tổ chức Hội nghị cán bộ chủ toàn huyện để triển khai các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh uỷ, lấy phiếu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Tại Hội nghị,  các đại biểu đã được nghe Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, TUV,  Bí thư Huyện ủy Phong Điền triển khai các nội dung của Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị, quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh một số nội dung về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đối với cấp ủy, thành viên cấp ủy; người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện công tác cán bộ; cán bộ tham mưu, đề xuất công tác cán bộ, kiểm soát nhân sự được điều động, bổ nhiệm. Các hành vi tiêu cực, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong chống chạy chức, chạy quyền; hình thức xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền. Gắn công tác chuẩn bị đại hội với thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên tại đơn vị; phấn đầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng tại Hội nghị các đại biểu còn được triển khai Quy định 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Công an nhân dân Việt Nam; Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chỉ thị 41-CT/TU, ngày 21/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (theo Kết luận 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị); Kết luận 54-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;…

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cán bộ chủ chốt toàn huyện nắm được tinh thần và nội dung các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy; Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để đảng viên và nhân dân hiểu rõ các chủ trương, đường lối của Đảng.

Các đại biểu bỏ phiếu bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền  đã tiến hành lấy phiếu về nhân sự bổ sung quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026, bổ sung quy hoạch Huyện ủy viên, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

https://phongdien.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 2