Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Kỳ họp HĐND xã lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 20-25/12/2019
Ngày cập nhật 13/12/2019

Theo Thông báo số 28/TB-HĐND, ngày 15/11/2019 của Thường trực HĐND xã khoá XI thì kỳ họp lần thứ 9, HĐND xã Khóa XI dự kiến diễn ra từ ngày 20-25/12/2019.

 

Kỳ họp HĐND xã lần thứ 9 này, sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH xã năm 2019, bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ về phát triển KT-XH xã năm 2020; đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 và nhiệm vụ dự toán ngân sách năm 2020; xem xét, thảo luận các báo cáo về công tác giải quyết đơn thư của công dân; báo cáo hoạt động phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo hoạt động của TT HĐND, UBND và các Ban HĐND xã; nghe Ban Thường trực UBMTTQVN xã thông báo tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động tham gia xây dựng chính quyền và các kiến nghị của UBMTTQVN xã đối với HĐND, UBND  xã. Đặc biệt kỳ họp này, trên cơ sở Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, HĐND xã sẽ dành thời gian trọng tâm để đánh giá kết quả thực hiện 04 chương trình trọng điểm về phát triển KT-XH của UBND xã gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội năm 2019; Chương trình đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, Chương trình cải cách hành chính và Chương trình bảo vệ môi trường, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Thời gian cuối phiên họp, đại biểu HĐND xã sẽ chất vấn và nghe trả lời chất vấn của UBND xã các thành viên UBND xã (nếu có).

Qua các nội dung trình tại kỳ họp lần này của UBND xã; TT HĐND xã; các Ban HĐND xã; Ban Thường trực UBMTTQVN xã. Hội đồng sẽ thảo luận và dự kiến thông qua 03 Nghị quyết quan trọng gồm (1) Nghị quyết về nhiệm vụ kế hoạc phát triển kinh tế xã hội năm 2020; (2) Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; (3) Nghị quyết về chương trình giám sát của Thưởng trực HĐND, các Ban của HĐND năm 2020

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho kỳ họp, Thường trực HĐND xã yêu cầu các ban ngành liên quan, các đại biểu HĐND xã khóa XI khẩn trương thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định để kỳ họp lần thứ 9, HĐND xã khóa XI thành công tốt đẹp.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 1