Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Điền Môn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 23/02/2021
Ảnh minh họa

Ủy ban bầu cử xã Điền Môn vừa ban hành thông báo nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã Điền Môn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 Người ứng cử căn cứ vào Nghị Quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử Quốc gia về hướng dẫn hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để chuẩn bị hồ sơ ứng cử và kê khai theo đúng hướng dẫn.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 nộp 01 bộ hồ sơ ứng cử, gồm: -Đơn ứng cử: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND; - Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người ứng cử cư trú: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND; - Tiểu sử tóm tắt: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND; - Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND; - Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cmx6cm được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác theo mẫu hướng dẫn. Việc kê khai có thể thực hiện bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử. (Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021–2026 có thể liên hệ với Ủy ban bầu cử xã Điền Môn để được cung cấp các biểu mẫu hoặc tải các biểu mẫu tại Trang thông tin điện tử của xã Điền Môn: http:// dienmon.thuathienhue.gov.vn). 

Địa điểm nộp hồ sơ ứng cử: Văn phòng Ủy ban nhân dân xã (cơ quan thường trực: Ủy ban bầu cử xã Điền Môn). Địa chỉ: Thôn Vĩnh Xương, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số điện thoại: 0234.3553712. Email. dienmon.phongdien@thuathienhue.gov.vn.

Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử: Thời hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 là trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ 08 giờ ngày 22/02/2021 và kết thúc vào lúc 17 giờ 00 ngày 14 tháng 3 năm 2021 (Riêng thứ Bảy, ngày 13/3/2021 và Chủ nhật ngày 14/3/2021 Ủy ban bầu cử xã cử người trực để nhận hồ sơ ứng cử).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 5