Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã
Ngày cập nhật 11/12/2019

Ngày 05 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

Tập tin đính kèm:
https://snv.thuathienhue.gov.vn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 3