Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê tình hình kinh tế xã hội
Ngày cập nhật 26/12/2019

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa XI, UBND xã đã trình báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND xã đã thảo luận và thông qua kết quả đạt được về ình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; đồng thời biểu quyết thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 10.676
Truy cập hiện tại 4